Всеки гост получава към стаята, безплатно ежедневна игра в кучешкия парк, с негово собствено място, около 20 кв.

По желание, има възможност да бяга на по-голяма изградена поляна от около 150 кв.
Цена: 7 лв./час

Освен това, предлагаме персонална игра, където един служител на хотела, ще се занимава само с вашето куче
Цена: 14 лв./30 мин.